Om TRUST

OM TRUST - Transparent Underground STructure

är ett FoU-projekt inom undermarksbyggande som tar fasta på ett konstruktivt samarbete mellan universitetsbaserade forskare,

FoU-funktioner inom Trafikverket och specialister i branschen.

 

 

Vision

 

Den övergripande visionen för TRUST är att främja forskning om hållbar utveckling av urban underjordisk infrastruktur. Detta ska i sin tur leda till förbättrade metoder och verktyg för planering, konstruktion och byggande av undermarksanläggningar.

Bakgrund

 

Med ett växande väg- och järnvägsnät blir det allt viktigare att bygga kostnadseffektiva undermarksanläggningar som är säkra, miljövänliga, energisnåla och lätta att underhålla. De senaste åren har också de svenska och europeiska energi- och miljömålen skärpts, liksom regelsystemen. Det är därför angeläget att utveckla och implementera nya och förbättrade metoder och tekniker för planering, projektering och byggande av undermarksanläggningar.

Nyheter & kalendarium

6th of April 2016

TRUST 2.2 will present results from Äspö seismic and RMT field campaign spring 2015.

Location: SGU, 10:00 am

Read more here

Resultat från TRUST-projektet - seminarium nummer 2

Torleif Dahlin från Lunds universitet presenterar resultaten från geofysiska mätningar inom delprojekt TRUST 2.1 och 4.2.

 

Read more here

PhD course 23-27 May 2016

NSCPHD1101 International PhD course on High-resolution seismic imaging- Data acquisition, processing and interpretation

Read more here

 

Galleri

 

 

Delprojekt

 

 

W H E R E I N D U S T R Y M E E T S A C A D E M I A

Medverkande organisationer

ABEM Instrument AB

Chalmers Tekniska Högskola

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Lunds Universitet, LU

Luleå Tekniska Universitet, LTU

NCC

Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU

Trafikverket

Tyréns

Uppsala Universitet

Århus Universitet

Tidplan

 

TRUST kommer att pågå mellan 2013 och 2017.

 

This is TRUST - a general presentation of the TRUST project